Miks on reklaamkingitused efektiivsemad kui trükised, televisioon ning raadio?

ASI (Advertising Specialty Institute) poolt 2010. aastal USA-s läbi viidud uuringust selguvalt on reklaamkingitused efektiivsemad kui traditsioonilised meediakanalid nagu trükised, televisioon ja raadio. Milles seisneb reklaamkingituste efektiivsus? (Antud uuringute tulemused põhinevad USA-s 2008-2010. aastal tehtud küsitluste põhjal.)

Olulisemate eelistena tõi ASI välja reklaamkingituste madalama hinna ja efektiivsuse võrreldes teiste meediakanalitega.

ASI presidendi Timothy M. Andrews sõnul tõestab see uuring taaskord äri- ja reklaamkingituste kaheldamatut jõudu. Antud tulemustesse tasuks kindlasti süübida ja kujundada oma strateegiad kuidas reklaamkingituste abiga müügitulemusi tõsta ning suurendada bränditeadlikkust. Olgu öeldud, et reklaamkingitused pole ainult suurfirmade pärusmaa, ka väikefirmad võivad suurepäraseid tulemusi saavutada.

ASI varasemastest uuringutest võib välja tuua järgnevad numbrid:

  • 84% lõpp-kasutajatest suudab nimetada ettevõtte nime, kellelt ta on meene saanud
  • 62% on teinud hiljem sama ettevõttega äri
  • Kingitusi hoitakse alles keskmiselt 7 kuud

Milles siis ikkagi seisneb reklaamkingituste efektiivsus:

1.Bränd kinnistub kliendi pähe. PPAI (Promotional Products Association International) poolt 2009. aastal läbiviidud uuringust ilmnes, et 94% küsitlevatest suutsid meenutada neile 2 aasta jooksul kingitud reklaamkingitusi ja 89% mäletavad lisaks ka veel ettevõtte nime.

2. Inimesed hoiavad kingitusi alles. 83% vastanutest tunnistasid, et nad naudivad reklaamkingituste saamist. 48% jagasid arvamust, et neile meeldiks rohkem meeneid saada ja 69% vastanutest hoiavad reklaamkingitused alles. Need on suured numbrid, mis tõestavad, et bränd või reklaamtoode on igapäevaselt nähtav ning toimiv. Toimiv nii lõpp-kasutajale, kui ka kõikidele teistele inimestele, kes seda reklaamtoodet juhtuvad nägema. Eriti efektiivsed on tooted, mis on ebatavalised ja tõmbavad endale oma unikaalsusega tavalisest enamat tähelepanu. See on kindlasti üks reklaamkingituste suurimaid eeliseid teiste meediakanalite ees, sest televisiooni ja trükiste mõju on pigem lühiajalisem ja niipea, kui klient nendest eemaldub, kaob ka nende mõju.

3. Suur hulk reklaamkingituste saajatest muutuvad hiljem klientideks. Samast uuringust selgus, et 20,9% tarbijatest sooritasid pärast reklaamkingituste saamist samast ettevõttest ka ostu. Vastavad protsendid teistel meediakanalitel on vastavad: trükised 13.4%, televisioon 7,1% ja internetireklaamid 4.6%.

4. Reklaamkingitusi sobib jagada nii suur- kui ka väikefirmadel, olenemata valdkonnast. Üks reklaamkingituste positiivseid omadusi on ka lai kasutajaskond, sest puuduvad otsesed piiranguid firma tegevusvaldkonna ja suuruse osas. Pole oluline kas avatakse uusi kauplusi, lastakse ringlusse uus tootegrupp või tahetakse lihtsalt firma nime esile tõsta –  reklaamkingitused on üheks parimaks ja tulemuslikumaks meetodiks edu saavutamisel. On fakt, et tarbijatele meeldib saada tasuta meeneid ja tänu sellele kerkib ka nende arvamus firmast. Kokkuvõttes pole oluline, mis valdkonnas on firma tegev, või millist sõnumit üritatakse edastada, firmameenete kasutamine oma ettevõtte logoga kindlustab, et ettevõte teenib antud investeeringult tagasi. Parima tulevuse saavutamiseks on oluline valida ettevõtte turundusstrateegiast ja sihtgrupist lähtuvalt õige reklaamkingitus.

Õnnestunud kingi valikul ja vajalike nõuannete jagamisel aitab teid Kinkston Kingiagentuur. Kontakteeruge meie meeskonnaga!

Kas arvate endiselt, et reklaamkingituste jagamine on raha raiskamine?

Vaata ka uuringuid (inglise keeles):
Miks on reklaamkingitus efektiivsem kui tavaline turundus?

Valik ilusaid ja praktilisi reklaamkingitusi:

Veel artikleid

0 kommentaari